Deutscher Bienenhonig von der Schwäbischen Alb - Niemiecki miód pszczeli z Alb SzwabskichDruga modyfikacja dennicy według K. Kaspereka.

Szczególnie zamieszczenie wylotka tuż pod ramkami, daje niesamowite korzyści ułatwiające prace pszczół i pszczelarza. Modyfikacja ta została wprowadzona po wielu latach badań i obserwacji rodzin pszczelich, z jej pozytywnych aspektów powstało kilka punktó

Dennica wysoka uniwersalna (możliwość kombinacji z wszystkimi typami uli nadstawkowy o specjalnie usytuowanym wylotku i wintegrowaną szufladą pulapką do całorocznego wyłapywania roztocza Varroy Jacobsoni. Łatwe zakładanie i usuwanie wkładki wylotowej, (szybkie przygotowanie do wędrówek i zabezpieczenie przed wchodzeniem gryzoni jesienią do ula).


1.Usytuowanie wylotka ułatwia pszczołom dosłowne wchodzenie między uliczki plastrów co zapobiega niepotrzebnemu błądzeniu pszczól po ulu i gwarantuje lepszą dynamikę prac ulowyZ obserwacji wynika, że pszczoła lotna wykonuje w ciągu dnia 2 do 3 lotów więcej niż w konwencjonalnej dennicy. Pszczoły nie są zmuszone do chodzenia po siatce, jak wiadomo siatki ze stali nierdzewnej przyczyniają się do wyrywania odnóży pszczól. Istnieje możliwość stosowania zewnętrznego poławiacza pyłku, który po zdeaktywowaniu może służyć całorocznie jako mostek wylotowy.

2.Konstrukcja wylotka przyczynia sie do lepszego odbioru substancji matecznej (fereomon matki pszczelej ) i wszystkich mechanizmów regulujacych życie rodziny pszczelej, jak również feromon pszczól robotnic tak zwany feromon II przyciągający wartowniczki i powodujacy lepszą obronę gniazda.

3.Wszystkie prace na wylotku (obrona gniazda, wentylacja itd), odbywają się zawsze pod osłona werandy, co gwarantuje konstrukcja wylotka.

4.Wylotek umieszczony pod ramkami gwarantuje w całym sezonie bardzo dobrą wentylacje ula i sprzyja dojrzewaniu miodu Techniczna nowość to łatwe zakładanie i usuwanie wkładki wylotowej, (szczególnie ważne szybkie przygotowanie do wędrówki i zabezpieczenie jesienią przed wchodzeniem gryzoni do ula).

5.Wintegrowana szuflada do całorocznego wyłapywania roztocza Varrozy służy również jako punkt kontrolny po zabiegu, i ułatwia usuwanie osypu zimowego bez podnoszenia ciężkich korpusów i niepotrzebnego denerwowania pszczól, i co ważne zabieg ten wykonujemy w ciągu kilku sekund, jest to ważnym aspektem dla pszczelarzy zawodowych.

6.W tej konstrukcji zrezygnowano celowo z jakichkolwiek mostków wylotowych, wystających elementów drewnianych czy śrub, w ten sposób zapobiegliśmy zbieranie się wody deszczowej, co wydłużyło niezmiernie żywotność dennicy. Drugi aspekt to sztaplowanie uli na przyczepie (nie ma elementów przeszkadzający przy załadunku i zwiększających kubaturę transportu).

7.Funkcjonalność, prosta i masywna konstrukcja przyczyniły się do zwiększenia żywotności dennicy, i zadowolenia pszczelarzy.